Dasar Privasi

Apakah maklumat yang kami kumpulkan?
Kami menawarkan pelbagai perkhidmatan yang tidak memerlukan anda untuk mendaftar akaun atau memberi sebarang maklumat peribadi kepada kami. Namun begitu, kami akan
mendapatkan maklumat peribadi daripada anda apabila anda mendaftar di laman kami atau melanggan surat berita kami. Apabila memesan atau mendaftar di laman kami, seperti yang
sepatutnya, anda akan diminta untuk memasukkan maklumat anda seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon serta nama pengguna dan kata laluan anda. Namun begitu, anda boleh
melawat laman kami secara tanpa nama. Seperti kebanyakan laman web, kami menggunakan kuki dan/atau bikon web untuk menambah baik pengalaman anda, mengumpul maklumat
pelawat umum, dan mengesan lawatan ke laman web kami. Sila rujuk bahagian 'adakah kami menggunakan kuki?' di bawah untuk maklumat tentang kuki dan cara kami menggunakannya.
Apakah kegunaan maklumat anda?
Sebarang maklumat yang kami kumpulkan daripada anda boleh digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:
Untuk memberi sentuhan peribadi kepada pengalaman anda. Maklumat anda membantu kami untuk memberi respons terhadap kepeluan masing-masing dengan lebihb baik.
Untuk menambah baik laman web kami. Kami terus berusaha untuk menambah baik tawaran di laman web kami berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada
anda.
Untuk menambah baik khidmat pelanggan. Maklumat anda membantu kami untuk memberi respons terhadap permintaan khidmat pelanggan dan keperluan sokongan anda dengan lebih
berkesan. Untuk memproses transaksi: Maklumat anda, sama ada umum atau peribadi, tidak akan dijual, ditukar, dipindahkan, atau diberi kepada mana-mana syarikat lain untuk apa
sahaja sebab, tanpa kebenaran anda, melainkan untuk menyatakan tujuan menyampaikan produk yang telah dibeli atau perkhidmatan yang diminta.
Bagaimana kami melindungi maklumat anda?
Kami mengambil langkah-langkah keselamatan bersesuaian untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan atau pengubahan, pendedahan atau penghapusan data yang tidak
dibenarkan. Ini termasuk ulasan dalaman bagi pengumpulan data kami.
Mengakses dan mengemas kini maklumat peribadi anda
Apabila anda menggunakan perkhidmatan kami, kami berusaha sepenuhnya untuk memberikan anda akses terhadap maklumat peribadi anda dan untuk memperbetulkan data jika ia tidak
tepat.
Adakah kami menggunakan kuki?
Ya (Kuki adalah fail kecil di mana laman atau pembekal perkhidmatan memindahkan pemacu keras komputer anda melalui pelayar Web anda, jika anda membenarkannya) yang
membolehkan laman atau sistem pembekal perkhidmatan untuk mengecam pelayar anda dan merakam serta mengingati sesetengah maklumat. Kami menggunakan kuki untuk memahami
dan menyimpan keutamaan anda untuk lawatan pada masa akan datang dan menjejak iklan serta mengumpulkan data agregat tentang trafik laman dan interaksi laman supaya kami boleh
menawarkan pengalaman laman yang lebih baik dan memperbaik kualiti perkhidmatan kami. Kami mungkin menawarkan kontrak dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk
membantu kami dalam memahami pelawat laman kami dengan lebih baik. Pembekal perkhidmatan ini tidak dibenarkan untuk menggunakan maklumat yang dikumpul oleh kami kecuali
untuk membantu kami menjalankan dan memperbaik perniagaan kami.
Adakah kami mendedahkan sebarang maklumat kepada pihak luar?
Kami tidak menjual, menukar, atau memindahkan maklumat peribadi anda yang boleh dikenal pasti kepada pihak luar. Ini tidak termasuk pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami
dalam mengendalikan laman web kami, menjalankan perniagaan kami, atau memberi perkhidmatan kepada anda, selagi pihak-pihak tersebut bersetuju untuk merahsiakan maklumat ini.
Kami juga boleh memberi makumat anda apabila difikirkan bersesuaian untuk mematuhi undang-undang, menguatkuasakan polisi laman kami, atau melindungi hak, harta benda, atau
keselamatan kami atau pihak lain. Namun begitu, maklumat pelawat bukan peribadi yang boleh dikenal pasti boleh diberi kepada pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan, atau
penggunaan lain.
Persetujuan Anda
Dengan menggunakan laman kami, anda akan bersetuju dengan polisi privasi kami.
Perubahan terhadap Polisi Privasi kami
Sila ambil maklum bahawa Polisi Privasi ini boleh berubah dari semasa ke semasa. Kami akan membuat hantaran tentang sebarang perubahan Polisi Privasi pada laman ini. Jika kami
memutuskan untuk mengubah polisi privasi kami, kami akan mengemas kini tarikh perubahan Polisi Privasi di bawah. Kali terakhir polisi ini diubah adalah pada (14/11/2018)
Menghubungi Kami
Jika terdapat sebarang soalan berkaitan polisi privasi ini,