Perigi Infiniti

Perigi Infiniti

Terdapat banyak perkara dalam hidup yang kita sering bandingkan dengan pelbagai perkara lain seperti perigi tidak berdasar walaupun kita tidak pernah melihatnya. Adakah anda berani melihatnya?

KEMBALI KE PAMERAN